06/07/2013

Pinus summer workshop on the 6th of july.

 Pinus zomer workshop op 6 juli.

DSCF3356.jpg

 Deze Pinus sylvestris staan klaar voor een 6uur durende workshop.

 These ‘sylvestris’ pines are now  ready for a 6 hour long workshop.

DSCF3357.jpg

Het dode hout wordt manueel gevormd en afgewerkt, deze stompen zijn allen reeds goed droog en kunnen “The Old Skool Way” gevormd worden met een natuurlijk ogend resultaat.

Deadwood is being created and finished manually, the stumps have already dried out well and they can be crafted “The Old Skool” way with natural looking results.

DSCF3358.jpg

Korte dikke oude stammen.

Short, thick old trunks.

DSCF3359.jpg

Bomen staan allen 3 en 4 jaar in pot en zijn voorgesnoeid met voldoende vertakkingen voor een eerste mooie vormgeving.

Trees that are already 3 and 4 years in pots and are prepared with enough ramification left for a first beautiful styling.

DSCF3360.jpg

Ook voor Bunjin stijl staan er bomen klaar, deze hebben reeds 1 pre bedrading gehad.

There are even trees ready for Bunjin style, they’ve all had a first pre-wiring.

DSCF3361.jpg

 Hier staan zowel bomen voor mid size als voor de iets grotere maat.

 Here we have trees for mid-size and also a little bigger.

DSCF3363.jpg

Het potentieel voor een elegante Bunjin. Na 1 workshop zal dit materiaal zijn ware schoonheid tonen.

The potential for an elegant Bunjin.  After 1 workshop this kind of material will show its true beauty.

 

DSCF3362.jpg

Zeer dikke stammen en compact loof. De prijzen voor deze bomen zijn 150€,  175€, 200€ en 250€ afhankelijk van boom tot boom. Er kan vanaf nu worden gereserveerd. De workshop gaat door op zaterdag 6 juli van 10u tot 16u en lesgeld voor deze workshop is 40€. Op deze cursus wordt veel aandacht besteed aan jins en shari die handmatig zullen worden gemaakt.

 Very thick trunks and compact foliage. The prices for these trees are 150€, 175€, 200€ and 250€ depending on the tree. As of today reservations can be made. The workshop itself will be held on Saturday July 6th from 10 o’clock till 16 o’clock and the fee for this is 40€. On this workshop a lot of attention will be paid on jin and shari which will be crafted manually.

 

The comments are closed.