08/03/2013

Juniperus parsonii.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4339.jpg

Apart from its first styling no other work has been performed on this tree as it takes a few years for all roots and branches to reach stability in growth.

Op deze boom is er, na zijn 1ste styling, nog niet verder op doorgewerkt, omdat er enkele jaren nodig waren vooraleer alle wortels en takken met elkaar stabiel gingen groeien.

DSCF4340.jpg

Now it was time to start selecting the better foliage, all that was unfit for use has been removed.

Het was nu tijd om een goede loofselectie te maken, al het onbruikbare loof werd verwijderd.

DSCF4341.jpg

The selection of foliage is carried out slightly less refined than what is performed  for instance on chinensis, ‘cause parsonii is a wild species of juniper that has a cruder image and therefore presents a fuller image as well.

Bij deze soort wordt de loofselectie iets grover dan bij bv chinensis. Parsonii is een wilde juniperussoort die een grover imago dus ook een voller imago uitstraalt.

DSCF4343.jpg

This kind of work will be repeated every year until a next wiring is needed and possible to be carried out.

Deze bewerking wordt nu jaarlijks herhaald tot een volgende bedrading nodig of mogelijk is.

DSCF4345.jpg

Detail of the work done on the trunk and of the fixated main branches.

Detail van het eerder verrichte werk op de stam en de al gefixeerde karaktertakken.

DSCF4942.jpg

 

New growth is expected this summer of which a lot of new branches will be used. Extra fertilizing is imperative here.  This tree will be ready for detailed wiring in September/October.

Deze zomer wordt nog een nieuwe groei verwacht waarvan weer veel nieuwe goede takken zullen worden bijgevoegd. Een extra dosis voeding is hier zeker nodig. Deze boom zal klaar zijn voor een gedetailleerde bedrading in september/oktober.

 

The comments are closed.