08/02/2013

Fagus crenata forest - Fagus crenata bos.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5250.jpg

I’ve brought this big Fagus crenata forest from Hideo Suzuki with me in the early nineties and repotted it into a Derek Aspinal pot.

Dit grote Fagus crenata bos haalde ik begin jaren 90 bij Hideo Suzuki vandaan en verpotte het geheel in een Derek Aspinal pot.

DSCF5251.jpg

Trees, and especially forests, which have been in their pots for years  and that were well maintained will weaken in their growth after a longer period of time.

Bomen, en zeker bossen, die lange tijd in de pot zitten en goed onderhouden worden krijgen na langere tijd een zwakkere groei.

DSCF5254.jpg

Therefore there was no pinching done in spring so that everything could gain strength in growth again. All branches have ripened and one can now prune on the buds. This way the normal maintenance of this creation can be applied for a another few years.

Daarom werd dit bos niet genepen in het voorjaar zodat alles krachtig kon doorgroeien. Nu waren alle takken afgerijpt en kon er op de nieuwe knoppen gesnoeid worden. Zo kan deze creatie weer enkele jaren verder met de normale onderhoud (nijpen in het voorjaar).

 

The comments are closed.