08/05/2013

Taxus cuspidata chuhin.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF3941.jpg

This Taxus cuspidata had its innitial styling last year and now it was time for its first pruning.

Deze Taxus cuspidata kreeg vorig jaar zijn eerste vormgeving en nu was het tijd voor de eerste snoei.

DSCF3943.jpg

As this takes place, the work is mainly done on the outer parts of the tree. The new branches on top are very welcome and are being preserved for the creation of a crest.

Bij de eerste snoei wordt vooral op de buitenzijde van de boom gewerkt. De nieuwe takken bovenaan zijn nu welkom en worden behouden voor het creëren van een top.

The comments are closed.