08/07/2013

Taxus cuspidata yamadori semi cascade - Taxus cuspidata yamadori half cascade.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF4945.jpg

This Taxus enters his second summer after innitial styling.

Deze Taxus is nu in zijn 2de zomer na zijn vormgeving.

DSCF4949.jpg

This tree needs only light maintenance but still of significance for further development.

Deze boom vraagt een lichtere onderhoud maar wel belangrijk voor de verdere opbouw.

DSCF4951.jpg

Branches that are too long are cut short as far as the new inner growth.

Te lange takken worden nu ingekort net achter de nieuwe binnengroei.

DSCF4963.jpg

Detail of the pruning.  This kind of trim is performed to stimulate the inner development and can be repeated a few years in a row.

Detail van het snoeiwerk. Dit noemen we een snoei voor de ontwikkeling van de binnenopbouw en kan enkele jaren worden herhaald.

The comments are closed.