08/13/2013

Rhyncospermum Jasminoides – Toscan Jasmine - Valse Jasmijn.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5310.jpg

This cascade is a very unique and old specimen.  Originally this is a climbing plant that, like most Climbers (apart from Wisteria), thickens very slowly in trunk width. This specimen is estimated to be over 150 years old of which 40 years in bonsai training. Now, the leaves are too far apart from the branches and therefore it must be pruned back urgently.

Deze cascade is een zeer uniek en oud exemplaar. Oorspronkelijk is dit een klimplant die zoals de meeste klimplanten (met uitzondering van Wisteria) heel traag stamdikte maakt. Dit exemplaar wordt dan ook op meer dan 150 jaar geschat waarvan al meer dan 40 jaar in bonsaitraining. De bladeren staan nu heel ver van de takken vandaan en er moet dringend worden teruggesnoeid.

DSCF5311.jpg

 After pruning; a few inner leaves are left, all the other branches are pruned back drastically. Still, new inner growth will develop itself this summer and within a few months the tree will have a fuller image again.

Na de snoei; nog enkele binnen bladeren zijn overgebleven, alle vertakkingen zijn nu zeer compact gesnoeid. Deze zomer nog zal zich nieuwe binnen groei ontwikkelen en binnen enkele maanden zal de boom terug voller lijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The comments are closed.