08/14/2013

Pinus thunbergii.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5312.jpg

This Japanese Black pine has an exceptional form.  Its twisted trunk gives it a very compact image. The tree is now ready to be pruned.

Deze Japanse zwarte den heeft een zeer uitzonderlijke vorm, door zijn getorste stam is de boom zeer compact. Deze boom is nu snoeirijp.

DSCF5314.jpg

The tree after pruning and plucking. All of this seems quite drastical but the results will be just as spectacular. Building up a tree without having to wire it many times actually consists of intensive pruning and the following growth as a result of it…

De boom na het snoeien en plukken. Het ziet er allemaal zeer drastisch uit maar de daaropvolgende resultaten zijn even spectaculair. Een goede boom opbouwen zonder veel te bedraden bestaat nl uit zeer intensieve snoei en de daaropvolgende groei……….

The comments are closed.