08/31/2013

Juniperus phoenicea.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5522.jpg

Micky has responded to our special Summer sale, July 23th, see first picture in our post of the same date.  Juniperus phoenicea is a variety that can only be trained with fine results in the hands of experienced bonsai enthusiasts. Micky has enough experience to style the tree himself with a few tips. After the first work the tree was presented for discussion.

Micky reageerde op de speciale zomerverkoop van 23 juli, zie beginfoto op de post van deze datum. Juniperus phoenicea is een soort die enkel door ervaren bonsaïsten tot een goed einde kan worden gebracht. Micky is ervaren genoeg om met enkele tips de boom zelfstandig te stijlen. Na de werkzaamheden werd de boom ter bespreking aangeboden.

DSCF5507.jpg

The first wiring of the rigid old branches which shouldn’t cause too many problems for those with experience. However bending must be carried out with care.

De eerste bedrading op de stugge oude harde takken, voor ervaren bedraders geen probleem mits voorzichtig buigen.

DSCF5508.jpg

After the first styling and treating of the dead wood. The further development of this variety of juniper differs from most others. The obtained results here are also determined by experience and detailed work.

Na 1ste vormgeving en behandelen van het dode hout. De verdere opbouw van deze soort is anders dan bij de meeste juniperussoorten, ook hier zal ervaring en gedetailleerd werken het verschil maken.

The comments are closed.