09/07/2013

Pinus preparations for repotting.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF5327.jpg

This black pine has been too long in its pot and it needs a thorough repotting that will not take place until spring 2015. We start with the preparatory repotting in order to strengthen the tree and to let it grow a lot of young external roots.

Deze zwarte den zit te lang in de pot en is toe aan een grondige verpotting. Deze verpotting zal pas in het voorjaar van 2015 grondig gebeuren. Nu beginnen we met de voorbereidende verpotting om de boom sterk te maken en hem veel jonge buitenwortels geven.

DSCF5330.jpg

A bigger pot and another complete growing season will cause the tree to develop those roots. Only when they are sufficiently present can we unravel the core clod without risk. This can take up to one or two years depending on the tree’s growing strength.

Een grotere pot en een volledig groeiseizoen zorgen ervoor dat buitenwortels worden aangemaakt. Pas als die voldoende aanwezig zijn kunnen we de volledige kern zonder risico losmaken. Dit kan 1 à 2 jaar duren afhankelijk van de groeikracht van de boom.

The comments are closed.