09/06/2013

The art of watering Bonsai.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6454.JPG

Fall has almost set in and most trees have ripened  their foliage. It is very important now to skip watering once in a while but this is not applicable for all species. Some of them like juniper grow better now than during summer. They still need water on a consistant base. Pines are best left a little dryer now. Most maples as well need less water but  Acer buergeranium e.g. still continues to grow and thus endures a more moist climate. Every species  has to be considered individually because now is the most dangerous time of all seasons to make mistakes that will have consequences during winter and next springtime. Note that recent repottings for example dating from last spring continuously demand water.

Het is najaar en de meeste bomen zijn aan het afrijpen. Het is nu zeer belangrijk af en toe een gietbeurt over te slaan, dit is echter niet van toepassing bij alle bomensoorten; sommige zoals bv de Juniperussoorten groeien nu beter dan in de zomer. Deze hebben nu nog altijd een regelmatige watergifte nodig. Pinussen kunnen nu best regelmatige iets droger staan. De meeste Acers zijn nu ook aan verminderde watergift toe, Acer buergerianum groeit nog door en mag wat langer middelmatig vochtig blijven. Dus per soort is het nu uitkijken, het is nu het belangrijkste seizoen dat er fouten kunnen gebeuren die gevolgen hebben tijdens de winter en volgend voorjaar. Let op: recente verpottingen van bv afgelopen voorjaar verpot, blijven water vragen.

The comments are closed.