09/15/2013

Juniperus sabina.

English (Engels).

See this tree also in the Post of 19.02.2013 and 09.03.2013.

Nederlands (Dutch).

Zie deze boom ook in de post van 19.02.2013 en 09.03.2013.

DSCF6815.jpg

This sabina juniper had a very thin lifeline and we grafted new roots on it about seven years ago. At that time the tree was a side part of a bigger one and it has been intended to be separated from it by means of those same grafts. That whole period the grafted roots and plant have been left alone to grow alongside the mother tree.

Deze Sabina Juniperus had een zeer dunne sapbaan en er werden een 7-tal jaar geleden nieuwe wortels aan geënt. De boom was toen een zijstuk van een grotere boom en is door middel van wortel enten gescheiden van de moederplant. De afgelopen 7 jaar is de geënte wortel + plant steeds blijven meegroeien.

DSCF6834.jpg

Every year the plant was pruned back once drastically and then it grew freely for the rest of the year and so on.

Ieder jaar werd de plant teruggesnoeid met nog een weinig groei er op en dan weer een jaar laten groeien.

DSCF6842.jpg

After 7 years it is now time for the grafted roots to take over completely and feed the sabina self-reliantly. All is now trimmed back until ground-level. Very important after grafting;  it’s better to wait too long before removing everything than to perform this task too early for a lot of trees already died this way. This tree will definitely make it after a period of seven years.

 

Na 7 jaar is het nu tijd dat de wortels het volledig zelfstandig overnemen om de sabina te voeden. Alles wordt nu weggesnoeid tot boven het grondoppervlak. Zeer belangrijk na het enten; wacht liever te lang om alles te verwijderen, bij het te vroeg wegnemen zijn er al veel bomen afgestorven. Deze na 7 jaar zal het zeker halen.

The comments are closed.