09/17/2013

Jumbo.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6755.jpg

“Jumbo” is the name I gave this Juniperus chinensis. This tree is styled about 20 years ago. In those days the technique to bend  thick trunks downwards, the so called “heavy bending”, was very popular. The bark from a considerable part of the trunk was removed. It was left to dry out first and then it was bended downwards with heavy tension straps so that the high crest would  be within the acceptable bonsai size, in this case 1m above the edge of the pot.

"Jumbo" is de naam die ik gaf aan deze Juniperus chinensis. Deze boom is zo een kleine 20 jaar geleden gestijld. In die periode was de techniek om zware dikke stammen naar beneden te buigen, “heavy bending”, zeer populair. Een groot stuk van de stam werd ontschorst over de ganse lijn. Laten drogen en daarna met zware spanbanden naar beneden plooien zodat de hoge kruin binnen de bonsaimaat viel, in dit geval 1m vanaf de pot rand.

DSCF6846.jpg

Last spring Jumbo was repotted,  it has been already continuously in this pot for about 10 years. As a result of this process it flowered and seeded but it developed fair strength as well. Now we prune back three years  of growth.

Afgelopen voorjaar is Jumbo verpot, hij zat toen ongeveer een 10-tal jaar in de pot zonder verpotten. De reactie op de verpotting was veel bloei en zaadvorming, maar toch ook voldoende groei. Nu wordt er tot 3 jaar groei terug afgesnoeid.

DSCF6852.jpg

The compact foliage full with seed is aggravating and stands in the way of strong growth.

Het dichtgegroeide loof vol met zaadvorming is belastend en hindert de sterke groei.

DSCF6855.jpg

After pruning.  This was done  thoroughly so that practically all seed was removed until the young inner growth was apparent.  Jumbo’s three year resting phase is over, it is being started up in order to grow vigorously again.

Na het terugsnoeien. Er is zeer diep teruggesnoeid zodat bijna alle zaadvorming weg is en dat er nieuwe jeugdige groei binnenin verschijnt. Jumbo’s rustperiode van 3 jaar is voorbij, hij wordt terug opgestart om krachtig te gaan groeien.

DSCF6863.jpg

It’s standing place for the next 8 months.

Zijn standplaats voor de eerstvolgende 8 maanden.

The comments are closed.