09/22/2013

Juniperus rigida.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6872.jpg

This Jinuperus rigida came in from Japan 16 years ago. At that time it was a garden tree of approximately two and a half meters high. The upkeep of rigida as garden plant demands a lot of time and I discovered the bonsai potential of the tree in one branch. It was in 2001 that everything was removed but just that one branch. It was trimmed and shortened and new accent branches still had to develop. Meanwhile we did some carving work improving the taper line of the trunk and creating more movement. Now, twelve years later all accent branches grew thick enough to style the tree further. The foliage was pruned off for 70 % while the most compact of it was preserved on every branch. This was repeated every year, only this time it turned out that all branches were ready for a more final styling.

Deze Juniperus rigida kwam 16 jaar geleden binnen uit Japan. Het was toen een tuinboom van ongeveer 2m50 hoog. Juniperus rigida als tuinboom onderhouden is te veel werk en ik vond het bonsaipotentieel in deze boom in één tak. In 2001 werd de tuinboom op één tak gesnoeid en deze werd uitgedund en ingekort, nieuwe accenttakken moesten zich gaan ontwikkelen. Ondertussen werd wat freeswerk gedaan, de stam werd meer taps uitgefreesd met wat meer beweging. Nu 12 jaar later waren alle accenttakken dik genoeg gegroeid om de boom een doorvorming te geven. 70% van het loof werd weggesnoeid en per tak werd het meest compacte loof behouden. Dit werd ieder jaar herhaald, maar dit jaar zag het ernaar uit dat alle takken klaar waren voor een meer definitieve styling.

DSCF6876.jpg

When all the remaining branches after selecting and pruning are standing on their own without bending through, only then is the rigida starters material at its best.

Als na de voorselectie en het snoeien de overige takken goed blijven staan en niet doorhangen is het rigida startmateriaal op zijn best.

DSCF6976.jpg

Back side of the tree.

De achterzijde van de boom.

DSCF6981.jpg

After wiring and styling: the new front side. From now on this tree is ready to be maintained as a bonsai. Time and technique will do the rest. This tree is for sale for an interesting price. Ask for it here in the shop, no mail or negotiations on the phone.

Na het bedraden en vormen: de nieuwe voorzijde. Vanaf nu staat deze boom klaar om onderhouden te worden als bonsai. Tijd en techniek zorgen voor de rest. Deze boom staat nu te koop voor een interessante prijs, vraag ernaar bij ons in de zaak, geen mail of telefonische onderhandelingen.

The comments are closed.