09/24/2013

Pinus sylvestris final styling.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6983.jpg

When we talk about a final styling, the foliage of the tree must be nicely ramificated, the branches must have the desired thickness, needles are of the right length and the green in general can be found fairly close to the trunk. In order to reach this stage after the initial styling of the rough material (yamadori or garden plant) one has to prune it and style it through during a period that lasts 6 to 8 years. Depending on the growing strength one tree will mature faster than the other. In this case it took about 7 years. Now this has become excellent starting material to become a mature tree through a final styling.

Finale styling daar bedoelen we mee dat het loof van de boom voldoende fijn vertakt is, alle takken dik genoeg zijn, de naalden van goede grootte zijn en het groen overal dicht genoeg bij de stam zit. Om materiaal in dat stadium te krijgen moet men vanaf ruw materiaal (yamadori of tuinplant) na de 1ste vormgeving 6 tot 8 jaar telkens doorvormen en terugsnoeien. Afhankelijk van de groeikracht zal de ene boom al sneller rijp zijn dan de andere. Dit exemplaar heeft er zo een 7-tal jaar over gedaan vanaf de 1ste vormgeving. Nu is dit super startmateriaal om een finale styling naar een rijpe boom door te voeren.

DSCF7032.jpg

During this last styling the tree mustn’t have any secrets for the beholder meaning that all attractive movements, in the trunk as well as inside the crest must be kept visible. All branches are placed ample apart so that the empty spaces will play an important role.

Tijdens een finale vormgeving mag een boom geen geheimen hebben voor de toeschouwer dwz alle attractieve bewegingen, zowel binnen de kruin als op de stam, worden zichtbaar gehouden. Alle takken worden ruim uit elkaar geplaatst zodat de lege ruimtes een belangrijke rol gaan spelen.

 

DSCF7034.jpg

Three thin tension wires are needed for now but can be taken off next year.

Drie dunne spandraadjes zijn nog nodig maar kunnen vanaf volgend jaar weggenomen worden.

DSCF7036.jpg

Only two small branches in the whole tree that were redundant and didn’t provide enough empty space are cut out.

Uit de gehele boom worden slechts twee takjes weggesnoeid die teveel waren en voor onvoldoende lege ruimte zorgden.

DSCF7042.jpg

And here we are, we just need to look for a right pot and next season the tree can already be presented on a nice exhibition. This is a good mid-size tree with a great future. You can inquire about the price with me here in our shop. I still want to mention that all pictures on this blog are taken in an amateuristic way, the trees look always nicer in reality. This way the stylings you see on the pictures might give you a scruffy impression.  I am a professional if it comes to bonsai. However I am not just that if it comes to photography…

Ziezo, nu nog de pot aanpassen en de boom kan zo naar een goede tentoonstelling vanaf volgend seizoen. Dit is een boom in de mooie middenmaat met een zeer grote toekomst. Prijs ter onderhandeling met mezelf in de zaak. Nog even vermelden dat alle foto’s op mijn blog snel en amateuristisch genomen worden, de bomen zijn in werkelijkheid altijd mooier. Soms lijkt het daardoor op de foto’s wat slordig gevormd terwijl ze er in het echt niet zo uitzien. Ik ben een professioneel in bonsai, niet in fotografie.

 

The comments are closed.