09/26/2013

Report of the workshop: bonsai starting from young material.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7124.jpg

This workshop was not only for beginners but also for those, more experienced ones that missed out on this aspect of the hobby. Seven different varieties were used to start with: Satzuki Azalea, Pinus pentaphylla, Cotoneaster horizontals, Cotoneaster Variegata, Acer p. Nomura, Pyracanyha orange glow and Juniperus chinensis.  The price for the workshop was very reasonable because the whole package, wire included, was offered for 75 E. The lesson itself was for free. This course was about the whole growing process that takes about 10 years, including a lot of examples and corresponding techniques.

Het was een workshop niet alleen voor de beginnende liefhebbers maar ook voor goed gevorderden die aan deze stap van de hobby waren voorbij gegaan. Zeven verschillende soorten werden gebruikt om op te starten: Satsuki Azalea, Pinus pentaphylla, Cotoneaster horizontales, Cotoneaster Variegata, Acer p. Nomura, Pyracantha orange glow en Juniperus chinensis. Voor de prijs moest het niet gelaten worden want het ganse pakket, draad inbegrepen, werd aangeboden aan 75€. Komt erop neer dat de les zelf gratis was. De les was met uiteenzetting over de volledige kweek over een verloop van 10 jaar en met vele voorbeelden en de daarbij horende technieken.

DSCF7120.jpg

For the participants there was a vast amount of information.

Voor de deelnemers was er een schat aan informatie.

DSCF7128.jpg

 With the right training of this kind of material it is possible to obtain results in a fairly short  time span. The owners can apply with these plants for a workshop, same time next year for the correct follow-up.

Met de juiste opvolging van dergelijk materiaal is het mogelijk om op vrij korte tijd resultaten te boeken. De eigenaars kunnen volgend jaar, zelfde periode, met deze planten inschrijven op een workshop voor de correcte opvolging ervan.   

Comments

Zowel de uitleg als het startmateriaal was het weer waard, merci!

Posted by: Dirk | 09/26/2013

Respond to this comment

The comments are closed.