09/28/2013

Preparation of the Juniper for exhibition in Saulieu.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7150.JPG

Now we start preparing the juniper. The old bark is removed in order to see the lifeline better, this is a choice that can be made even with old mature trees. However one could leave the bark as it is.

De voorbereiding van de Juniperus chinensis kan beginnen. De oude schors wordt weggehaald om de sapbaan beter te zien, dit is een keuze die ook bij oude rijpe bomen gemaakt wordt, men zou ook de oude schors kunnen laten zitten.

DSCF7152.JPG

DSCF7153.JPG

After that the trunk is moistened with water and then polished with a soft brush.

Daarna wordt de stam vochtig gemaakt met water en opgeschuurd met een zachte borstel.

DSCF7155.JPG

 

The dead wood is cleaned with water as well. Again, one has a choice here: or use jin product to enhance the contrast between the life vein and the white-grey dead wood or leave all as it is, in a natural dark grey look. I choose the old and natural look without the jin treatment.

Eveneens het dode hout wordt opgeschuurd met water. Hier terug een persoonlijke keuze: of jin product te gebruiken voor een contrast tussen sapbaan en witgrijs doodhout of alles donkergrijs natuurlijk laten. Ik kies voor oud en natuurlijk zonder jin behandeling.

DSCF7161.JPG

 

A first “try out”.  We still have to arrange the ground surface with three different sorts of small moss that must be able to grow in the pot.  The lifeline is rubbed in with natural oil. The pot is cleaned and the table is waxed. This is maturity and age in bonsai, radiant in everything you see.

Een eerste “try out” van de opstelling, nu nog het grondoppervlak bijwerken met 3 verschillende lage mossoorten, ook deze moeten groeien in de pot. De sapbaan nog oliën met natuurlijke olie. De pot opkuisen en patina wrijven op de bonsaitafel. Dit is maturiteit in bonsai, alles straalt gewoon rijpheid en ouderdom uit.   

The comments are closed.