10/08/2013

Pinus sylvestris - 3.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7166.JPG

In this sylvestris the proportions between thickness of its trunk and the amount of foliage was out of balance and no longer beautiful. A new selection of secondary branches has to be made  in order for the “Bunjin look” to show its strong character again.

Bij deze Sylvestris was de proportie tussen stamdikte en loofverhouding niet meer mooi. Een nieuwe selectie van de accenttakken moet ervoor zorgen dat de “Bunjin look” weer zijn sterke karakter toont.

DSCF7240.JPG

After thinning out a perfect wiring is required. The styling of this tree will take about 40 minutes on the next workshop. I might just do it in 15 minutes but  then you’d clearly notice the difference.

Na uitdunnen werd een perfecte bedrading gevraagd, het vormen van deze boom zal volgende workshop ongeveer 40 minuten in beslag nemen. Ik kan het ook op 15 minuten maar het verschil zal goed te zien zijn.

 

The comments are closed.