10/13/2013

Juniper for beginners.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7384.JPG

We get a lot of new students who want to take the step towards the better work. This is Juniper starter material with trunk movement.

We krijgen veel nieuwe cursisten die de stap naar het betere werk zetten. Dit is Juniperus startmateriaal met bewegende stam.

DSCF7402.JPG

Thinning out and preparing to wire.

De startplant wordt uitgesnoeid en voorbereid voor bedrading.

DSCF7412.JPG

These are ideal plants for learning and mastering wiring techniques. Here all techniques are applied one the same branch.

Dit zijn ideale planten om de bedradingtechniek goed aan te leren. De volledige techniek wordt op één tak getoond.

DSCF7513.jpg

A nice result for a beginner who has never wired before. Styled in a preliminary shape.

Een mooie bedrading voor een beginner die voor de 1ste maal bedraad. Het vormen is een 1ste pré vorm.

DSCF7524.jpg

A first pre-bonsai  for a new beginner, one could be proud of less. This juniper will be repotted in a bonsai pot in a good mixture next spring,  March-April.

Een eerste prébonsai voor een nieuwe beginner, je zou voor minder trots kunnen zijn. Deze Juniperus wordt in het voorjaar, maart-april, verpot naar een bonsaipot en op een goede mengeling.

The comments are closed.