10/28/2013

Fagus athropurpureum.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7362.JPG

This Red beech was presented on our blog a couple of weeks ago and the future owner came in to check the material and to start it up during a workshop.

Deze Rode Beuk werd enkele weken geleden aangeboden op ons Blog en de toekomstige eigenaar kwam het materiaal nakijken en voorbereiden tijdens een workshop.

DSCF9309.jpg

The tree was well prepared and it had a nice root ball that could be planted in the plastic container. For a Red beech a trunk with beautuful character and a nice root base.

De boom stond goed voorbereid en kon met een mooie wortelkluit in de plastiek container geplant worden. Voor een Rode Beuk een zeer karaktervolle stam en een goede wortelvoet.

DSCF9341.jpg

Redundant and poorly placed branches at the lower part are cut off.

Overtollige en slecht geplaatste takken worden onderaan weggesnoeid.

DSCF9354.jpg

The tree is wrapped for transport.

De boom wordt ingepakt voor transport.

DSCF9376.jpg

The apex is being thinned out drastically as well and with the hand saw we remove the heavier branches and unwanted summits.

In de top wordt eveneens zwaar geselecteerd en met de handzaag worden zwaardere takken en toppen verwijderd.

DSCF9415.jpg

Fully thinned out; the start of a new project. This tree will remain in this plastic container for about one year. After that it will be put in an oval shallow bonsai pot. We intend never to wire but only guide it merely through pruning starting next spring. The natural growing character of an old beech is pursued here.

Volledig uitgesnoeid; de start van een nieuw project. De boom blijft 1 jaar in de plastiek container. Daarna in een ovale platte bonsaipot. De boom zal nooit bedraad worden en vanaf het voorjaar opgevolgd worden enkel door snoei. De natuurlijke groei van een oude beuk wordt hier het streefdoel.

The comments are closed.