10/16/2013

Last preparations for the exhibition of Saulieu - 1.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF9559.jpg

The last and definitive preparations and displays for Saulieu’s exhibition, France.

De laatste en definitieve voorbereidingen en opstellingen voor de tentoonstelling in Saulieu, Frankrijk.

DSCF8742.jpg

This powerful old mid-size Pinus parviflora is being thinned out and trimmed in view of the exposition.

Deze krachtige oude midsize Pinus parviflora wordt uitgedund en tentoonstellingsklaar gesnoeid.

DSCF8745.jpg

Good natural ramifications, powerful tapered trunk and a beautiful balanced size.

Goede natuurlijke vertakkingen, krachtige taps lopende stam en een zeer mooie maat in proportie.

DSCF9551.jpg

A sober arrangement accompanied by a high mountain scroll. An antique table. A pine that had the opportunity to fully develop in a lower range valley and a pond by means of a Suiseki MIZU ICHI waterstone that is located in the lowest part of the landscape. The stone is presented on a round rosewood jitta.

Een sobere opstelling met een hooggebergte scrol. Een antieke tafel. De Den die zich in een lager dal volledig heeft kunnen ontwikkelen en een waterplas in de vorm van een Suiseki MIZU ICHI watersteen, die zich in het laagste gedeelte van het landschap bevindt. Steen wordt gepresenteerd op een ronde rozenhout jitta.

DSCF9552.jpg

Antique scroll with insert featuring an old Japanese high mountain drawing.

Antiek scrol met invoegpaneel van een oude Japanse tekening hoog in de bergen.

DSCF9553.jpg

Natural formed pebble simulating the small lake.

Natuurlijk gevormde watersteen die het kleine meer simuleert.

DSCF9554.jpg

The old mature pine.

De oude ontwikkelde Den.

The comments are closed.