10/17/2013

Last preparations for the exhibition of Saulieu - 3.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

The display with the pine on rock was altered  “last minute”.  The long jitta (See Post of 10.10.2013) was replaced by a suiban and a bonsai table. The “Blue moon” scroll still reflects the mountain character. As for the lower area the suiseki has been replaced as well. The waterfall stone gave place to a water stone. The difference in height is more perceptible now.

De display van de Pinus rots beplanting werd “last minute” gewijzigd. De compositie kreeg een bonsaitafel en een suiban in plaats van de lange jitta plaat (zie Post van 10.10.2013). De scroll met “blue moon” blijft het bergkarakter weergeven. Voor het lager gelegen gebied is ook hier een suiseki gewijzigd. De watervalsteen is geruild voor een watersteen. Het hoogteverschil is nu beter voelbaar.

DSCF9562.jpg

Water stone with jitta.

Watersteen met jita.

DSCF9563.jpg

Blue Moon.

Thanks to my student and friend Bruno to lend me this beautiful scroll.

Blue Moon.

Met dank aan mijn student en vriend Bruno om mij deze mooie scroll uit te lenen.

DSCF9564.jpg

Table, the suiban is filled with some water. The dark cavity in the stone doesn’t show on the picture but in reality supports the whole nicely.

Tafel, de suiban wordt opgevuld met een laagje water. De donkere holte in de steen is op foto niet zichtbaar maar past in realiteit heel mooi in het geheel.

DSCF9565.jpg

Equal platforms separate the different items beautifully. All elements are present and still the display stays sober and all is in balance.

Gelijke draagpunten houden deze delen mooi gescheiden. Alle elementen zijn aanwezig en toch blijft de opstelling sober en op elkaar afgestemd.

The comments are closed.