10/22/2013

Pinus uncinata-part 2.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF7409.JPG

This Pinus uncinata yamadori was brought in for further styling, see yesterday’s post.

Deze Pinus uncinata yamadori werd binnengebracht voor doorvorming, zie Post van gisteren.

DSCF7450.jpg

After thinning out the branches, selecting needles and lowering the bottom branch the future image appeared.

Na uitdunnen van de takken, naaldselectie en naar beneden brengen van de onderste tak kwam het toekomstbeeld tevoorschijn.

DSCF8985.jpg

As for this style, every visible trunk movement is a bonus. The green is placed in such a way that the style will definitely be Bunjin (Literati).

Voor deze stijl is iedere zichtbare beweging in de stam een pluspunt. Het groen wordt zodanig geplaatst dat het duidelijk een Bunjin (Literati) wordt.

DSCF9008.jpg

There are lots of inner buds and next spring the tree will develop compact plateaus. A definitive pot that is a lot lower and smaller will be chosen next April. For that kind of tree I won’t mind opening my antique pot-cupboard once more.

De boom zit vol met binnen knoppen en zal zich het komende voorjaar in compacte plateaus ontwikkelen. Een definitieve pot veel lager en kleiner wordt in april volgend jaar aangepast. Voor zo een boom wil ik mijn antieke pottenkast nog eens opendoen.

The comments are closed.