10/26/2013

Saulieu - The exhibition - 2.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF0022.jpg

Surrounded by two “ amigos Españoles”. Good to see you both again, it has been “fun”.

Omringd door 2 “amigos españoles” . Fijn om jullie beide terug te zien, het was weer “fun”.

DSCF9780.jpg

And as usual, the Dutch guys did bring their own beer with them…Lachen.

En de Hollanders hadden weer hun eigen bier mee….Knipogen.

DSCF9784.jpg

Fred’s sales area was packed well.

Freds verkoopstand was goed gevuld.

Cryptomeria-2013-044.jpg

Foto by Frans Jacobs.

Cryptomeria Jindai Sugi forest belonging to Alexandre, very nicely ramificated work that I granted a deserved spot among the three best conifers. Pot was out of proportion and as a result of that the table as well. But for me the tree is what matters, all the rest is about “feeling” and adapting.

Cryptomeria Jindai Sugi bos van Alexandre, zeer mooi verfijnd werk kreeg van mij een verdiende plaats bij de beste 3 naaldbomen. Pot was buiten proportie en dan is de tafel dit namelijk ook. Maar voor mij is de boom het belangrijkste, de rest is “feeling” en aanpassen.

Buxus-2013-037.jpg

 Foto by Frans Jacobs.

This Buxus received a prize as well for the ‘twisted trunks”, even if it is not a pure double trunk. The total image and especially the work is performed perfectly.

Deze Buxus viel ook in de prijzen voor de “twisted trunks”, ook al is het geen zuivere twee stam, het totaalbeeld en vooral het werk is perfect uitgevoerd.

DSCF9894.jpg

 

Juniperus-mauro-2013-077.jpg

  Foto by Frans Jacobs.

A juniper from Mauro, nice size, a style with character and with dense developmental foliage, this is a mixture of pruned and plucked foliage that is too young. In fact this tree should have matured for another 4 to 5 years, but it will be a topper.

Een Juniperus van Mauro, mooie maat, zeer karaktervolle stijl vol met opbouwloof, dit is een mix van gesnoeid en geplukt groeiloof die te jong is. Eigenlijk zou deze boom nog een jaartje of 4-5 moeten verrijpen, maar een topper wordt het zeker.

DSCF9935.jpg

 My four trees “out of competition”. Mauro’s and Fred’s trees as well didn’t take part in the competition for we all of us were the jury this time. It was fun to do but I am not making a habit of it. For Fred it was my pleasure to do.

Mijn vier bomen “out of competition”. Ook de bomen van Mauro en Fred deden niet mee in de competitie daar wij met drie moesten jureren. Het was nog eens leuk om te doen, maar ik ga er geen gewoonte van maken. Voor Fred heb ik het graag gedaan.

The comments are closed.