10/30/2013

Kei Bonsai Kai meeting – part 1.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Report

A “Kei Bonsai Kai” meeting is held about twice a year. Anyone who has trees on any level that are being presented on our workshops in order to follow them up can participate these meetings for free. And only those trees can be submitted. With the exception of first year students everyone brings in at least one up to three trees max to have them evaluated.  They are discussed on their past and present state and a schedule is being given with what kind of work that has to be done in which favourable period.

Verslag.

Een “Kei Bonsai Kai” meeting wordt gemiddeld 2 maal per jaar georganiseerd. Er kan gratis aan deelgenomen worden door iedereen die zijn bomen laat begeleiden hier op workshops naar eender welk niveau. Er worden enkel bomen toegelaten die hier opgestart en daarna hier ook opgevolgd zijn. Met uitzondering van eerstejaarse cursisten brengt iedereen minimum één boom en maximum drie bomen mee ter bespreking. Deze worden besproken vanaf hier opgestart (verleden), heden en toekomst met de eestdaaropvolgende nodige werkzaamheden en de gunstigste periode om deze uit te voeren.

DSCF0693.jpg

Sunday, 8 a.m., the rush starts bringing in the trees.

Zondagmorgen vanaf 8u begon de drukte met de aanvoer van de bomen.

DSCF0697.jpg

A first line of trees ready to be discussed, then a brake follows to prepare the next line. Each tree is evaluated well and is judged on what’s good and wrong and on how to best continue in the future.

Een eerste rij te bespreken bomen staan klaar, daarna wordt een pauze ingelast om de volgende rij klaar te zetten. Per boom wordt de nodige aandacht gegeven aan alles wat goed en fout zit en hoe het best verder kan.

DSCF0701.jpg

Trees in all different stages of development are brought in, this is what makes the lecture interesting and instructive. Because of an individual approach one can learn  a lot about all the different steps in building up a tree raising it to its final phase.

In alle fasen van opbouw worden bomen meegebracht, dit maakt de voordracht telkens zeer leerrijk en interessant. Door de individuele aanpak  kan er veel worden bijgeleerd over de verschillende stappen in opbouw en afwerkingsfase.

Will be continued tomorrow.

Wordt morgen vervolgd.

 

 

 

 

The comments are closed.