11/01/2013

Kei Bonsai Kai meeting – part 3.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF0741.jpg

Comparing two Itoigawa Junipers on their quality of foliage is always very instructive, one can understand better why certain techniques are performed.

Twee Itoigawa Juniperussen, soortgenoten vergelijken op loofkwaliteit is altijd zeer leerzaam, zo kan het waarom van de werkzaamheden beter begrepen worden.

DSCF0745.jpg

It is also quite important to be able to assess the quality, this way one can appreciate the trees better. With the K.B.K. it’s all about transferring negative aspects into positive ones and about determining  the period in which they can  be improved. Everyone will know by now that the perfect starter plant has its price and that the lesser ones are susceptible to amelioration. We of the K.B.K will always aim for perfection no matter what starter plant has been chosen and no matter how long it takes, meaning the time needed to build up trees in good condition without forcing anything that could harm their health.

Het leren inschatten van de kwaliteit is ook zeer belangrijk, dit komt de appreciatie van bomen ten goede. Bij K.B.K. gaat het om negatieve punten om te zetten in positieve, het gaat telkens over periodes om deze punten te verbeteren. Iedereen zal ondertussen wel weten dat de perfecte startplant zijn prijs heeft en minder goede vatbaar zijn voor verbetering. Wij bij K.B.K. gaan telkens door tot de perfectie met gelijk welke startplant, hoe lang het duurt, is de tijd nodig om altijd met gezonde bomen verder te bouwen zonder iets te forceren wat de gezondheid van de boom kan schaden.

DSCF0777.jpg

This meeting was very interesting regarding the variety of presented trees. It’s up to the participants to make it interesting. Every  year we notice a fine evolution and  trees  reach their final phase of development on a regular base. This time there were about five trees ready for their final image and matching pot coming next spring. It is a phase that every tree will enter once.

Deze meeting was op gebied van variatie in aanbreng van bomen zeer interessant. Het zijn de deelnemers die hun eigen meetings moeten interessant maken. Ieder jaar merken we een goede evolutie en regelmatig gaan bomen over naar het afgewerkte niveau. Bij deze meeting waren er terug een vijftal bomen klaar om komend voorjaar voor hun afgewerkt imago en daarbij horende pot te gaan. Dit is een fase waar iedere boom hier ooit terecht komt.

DSCF0797.jpg

Two oaks originating from the same starter material and the same period, one of them clearly advanced further than the other. It is explained why this can happen and what has to be done from now on. This differs completely for both trees.

Will be continued.

Twee eiken van hetzelfde startmateriaal afkomstig en in dezelfde periode opgestart, één is duidelijk veel verder ontwikkeld. Hier wordt uitgelegd hoe dat kan en wat er nu moet gedaan worden. Dit is nu bij beide bomen totaal verschillend.

Wordt Vervolgd.

The comments are closed.