11/03/2013

Kei Bonsai Kai meeting – part 5.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF0861.jpg

We have always promoted nice bonsai sizes meaning  Sho Hin, Chu Hin, Kifo up to midsize trees. Now we start to see the results of that.

We hebben altijd al de promotie gedaan voor de mooie bonsaimaten, dit zijn sho Hin, Chu Hin, Kifu tot midsize bomen. Daar beginnen we nu de resultaten van te zien.

DSCF0869.jpg

We also pay enough attention to this Larix for these trees are projects for the future and they’ll look quite different in about five years  time.

Ook voor deze Larix hebben we voldoende aandacht; deze bomen zijn nl. projecten voor de toekomst en gaan er vijf jaar verder al helemaal anders uitzien.

DSCF0916.jpg

Juniperus parsonii cascade. This is after the first wiring is removed and now ready for the next step.

Juniperus parsonii cascade. Na eerste ontdrading en klaar voor de volgende bewerking.

DSCF0904.jpg

As always it has been an instructive and pleasant forenoon. If you’d like to take part in the “Kei Bonsai Kai” meetings then, after you’ve purchased you trees,  have them put in a training routine on one of our workshops.

Het was weer een aangename en leerzame voormiddag, wil je ook deelnemen aan de “Kei Bonsai Kai” meetings laat dan je bomen na aankoop in een opbouwprogramma stellen op één van onze workshops.

The comments are closed.