11/04/2013

Juniperus Itoigawa.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF0554.jpg

Juniper, top right on the photo, on a previous workshop, before it was thinned out.

Juniperus, bovenaan rechts op foto, op een vorige workshop, voor het uitdunnen.

DSCF1211.jpg

On a previous workshop this Juniper was completely thinned out in order for advanced wiring. The main reason was that the branches have placed  themselves in a youngish position and the tree never really got a  decent styling. We want to obtain a better branch structure.

Op één van de vorige workshops werd deze Juniperus volledig uitgedund voor doorvorming. De hoofdreden was dat de takken een jeugdige positie hadden genomen en de boom had eigenlijk nooit een keurige vormgeving gehad. We willen een betere takkenstructuur bekomen.

DSCF1212.jpg

Freddy wired it in detail.

Alles werd door Freddy tot in detail bedraad.

DSCF1279.jpg

Redundant twigs were removed.

Overtollige takjes werden weggenomen.

DSCF1355.jpg

Ready for fixation and next midsummer the refined maintenance can begin. This is going to be a nice classic in an interesting size.

Klaar voor de fixatie en midden zomer kan de verfijnde onderhoud beginnen. Dit wordt een mooie klassieker in de interessante maat.

The comments are closed.