11/10/2013

Taxus baccata.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF0941.jpg

This Taxus baccata is an old garden plant that’s been dug up. After being in a pot long enough it is now ready for its first styling.

Deze Taxus baccata is een oude tuinplant die uitgegraven werd. Na voldoende jaren in een pot is dit startmateriaal klaar voor eerste styling.

DSCF1416.jpg

The thick trunk doesn’t  taper off well and on two sides  very thick branches were sawn off. As a result, these stumps were obstructing the visual conical shape. There was too big a difference between lower trunk and top branch.

De dikke stam had geen taps verloop en aan twee zijden waren heel dikke takken weggezaagd. De twee dode houtstompen verhinderden het visuele taps verloop. Het verschil tussen onderstam en toptak was te groot.

DSCF1629.jpg

With power tools we fraised a moving tapering line.

Met “power tools” werd naar een bewegende tapsheid gefreesd.

DSCF1653.jpg

Selecting and thinning out accent branches.

Het selecteren en uitsnoeien van de accenttakken.

DSCF1665.jpg

Placing the branches after  wiring and tightening.

Na de bedrading en opspannen van de takken worden deze geplaatst.

DSCF1722.jpg

At the end of the day wiring is almost finished.

Op het eind van de dag is de bedrading bijna klaar.

DSCF1731.jpg

After a day's workshop Stive has built up experience and now owns a potentially good tree.

Na een dag workshop is Stive een ervaring rijker en heeft er een potentieel goede boom aan overgehouden.

 

The comments are closed.