11/12/2013

Taxus cuspidata - part 1.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF1092.jpg

(Picture taken earlier)

 This Taxus was put in training six years ago and Freddy was told, along with the other participants that started with this project, that the first styling wouldn’t be done until one to two years later.

(Foto Taxus vroeger)

Deze Taxus werd 6 jaar geleden opgestart en Freddy kreeg net als alle andere deelnemers met soortgelijk materiaal te horen dat de eerste styling pas één tot twee jaar later zou gebeuren.

DSCF0944.jpg

Four years after the initial styling that same tree was now ready for the final shaping.

Vier jaar na de eerste styling is diezelfde boom klaar voor de finale vormgeving.

DSCF0959.jpg

Back then, the only branch on the tree was intentionally broken in order to bring the foliage towards the trunk as close as possible.

De enige tak op deze boom is vier jaar geleden bewust gebroken om het loof zo dicht mogelijk bij de stam te brengen.

DSCF1111.jpg

Way to long and heavy jins are removed so that the movement of the trunk is even more perceptible.

Veel te zware & te lange jins worden verwijderd om de stambewegingen nog beter te zien.

DSCF1230.jpg

We removed dead wood alongside the whole trunk so we could achieve a more elegant and tapering movement all the way up.

Over de ganse stamlijn is dood hout weggenomen om een meer tapse en elegante beweging in het stamverloop te krijgen.

DSCF1311.jpg

The final shape will be with just a few branches and as compact as possible.

 Will be continued.

De eind vorm zal worden opgebouwd met weinig takken en zo compact mogelijk.

Wordt vervolgd.

The comments are closed.