11/13/2013

Taxus cuspidata - part 2.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF1344.jpg

The foliage consists of two branches that need to be wired but one of them is too thick and straight to be able to make this tree a first-rate bonsai in the future. We could style the tree like this and hide everything behind the foliage however one doesn’t make quality bonsai this way.

De bedrading van het overblijvende loof bestaat uit 2 takken, waarvan één tak te dik en recht is om in de toekomst deze boom tot een topper te maken. We zouden deze boom op die manier kunnen vormen en alles achter het loof verstoppen, maar kwaliteitsbonsai maak je niet op die manier.

DSCF1511.jpg

A healthy, compact root-base is already prepared for the final repotting next spring. We will change the tree’s inclination.

Een gezonde en compacte wortelkluit wordt reeds voorbereid voor de definitieve verpotting het komende voorjaar. De boom krijgt een andere inplantingshoek.

DSCF1518.jpg

A “Top Quality” root ball.

“A top Quality root ball”.

DSCF1569.jpg

Yes Freddy, this is going to be the position of your ex-half cascade.

Ja, Freddy dit wordt de positie van jouw ex half cascade.

DSCF1588.jpg

The crest is too voluminous to bring the tree to its mature stage the next three years and the main branch structure isn’t harmonious with the course of trunk.

De kruin heeft teveel volume om de komende 3 jaar de boom naar zijn verrijpingsfase te brengen en de hoofd opbouw van de takken is niet in harmonie met het stamverloop.

DSCF1600.jpg

The continuing heavy branch in the top will always be a disturbing element.

De doorlopende zware tak rechts in de kruin zal altijd een storend punt blijven.

DSCF1602.jpg

Once it is removed only nicely moving branches are left, it will postpone the maturing phase by two years but in the end a better qualitative tree will remain.

Het storende element weggesnoeid blijven alleen bewegende takken over, hierdoor wordt de verrijpingsfase met twee jaar uitgesteld maar zal er een kwalitatief betere boom overblijven.

The comments are closed.