11/17/2013

Small size twisted trunk Itoigawa.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF9587.jpg

This “small size twisted trunk” itoigawa was brought in for thinning out.

Deze “small size twisted trunk” itoigawa werd meegebracht om uit te dunnen.

DSCF9589.jpg

This small tree has done well this past season and is ready for the next step.

De kleine boom heeft het afgelopen seizoen goed gedaan en is klaar voor de volgende stap.

DSCF9679.jpg

After thinning out it is ready for a refined wiring. Experienced students perform this task at home and after doing so they bring the wired tree back in to adjust the styling. These kind of trees can only get better with a well carried out, perfect wiring. When this isn’t done superbly it could even put them a serious step backwards.

Na het uitdunnen klaar voor een verfijnde bedrading. Ervaren cursisten laten we dit bedradingswerk thuis doen en zij brengen de boom terug mee voor vormgevingscorrectie. Enkel een goede perfecte bedrading kan dergelijke bomen nog verbeteren. Een minder goede bedrading daarentegen kan deze boom een flinke stap achteruit zetten.

The comments are closed.