11/16/2013

35 years ago.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Years ago_1st Nursery__0001.jpg

Picture: On the left there’s me, at the age of 21 (35 years ago).

Next to me was my right hand and neighbour for more than 10 years.

Rechts op de foto mijn rechterhand en buurman voor meer dan 10 jaar.

Links op de foto ikzelf op 21 jarige leeftijd (dus 35 jaar geleden).

At the age of 21 I officially started my bonsai company in Massemen (Wetteren).  My first nursery consisted of a closed section for bonsai trees, see pic. The rest was a 5000 m2 area for pre-bonsai and starters and a 5000m2 area for garden plants, of which later on a lot were transferred to the bonsai world. Way back then I was the only bonsai professional with my own nursery for bonsai starter plants.

Op 21 jarige leeftijd startte ik officieel met mijn bonsaibedrijf in Massemen (Wetteren). Mijn eerste kwekerij bestond toen uit een afdeling bonsai in een afgesloten ruimte, zie foto. De rest van de kwekerij bestond toen uit 5000m2 prébonsai en startplanten en 5000m2 tuinplanten, die later ook grotendeels naar de bonsaiwereld gingen. Ik was in die jaren de enige bonsai professional met een eigen kwekerij van startplanten voor bonsai.

Years ago_1st Nursery__0005.jpg

A self-made wooden shed served as work area (now they call that a “studio”), and this one served also as refectory, office, meeting room and workshop. As a matter of fact, this concept hasn’t changed a lot over the years, however the quality of the trees has.

Een zelfgebouwde houten hok diende als werkplaats (nu noemen ze dit een “studio”), deze deed ook dienst als refter, bureel, vergaderzaal en workshop atelier. Eigenlijk is er na al die jaren niets aan de opzet veranderd, enkel aan de kwaliteit van de bomen.

Years ago_1st Nursery__0002.jpg

When I later opened my bonsai shop a few miles further, working on the nursery stayed my daily job and I started to supply other bonsai stores with pre bonsai.

Toen ik later enkele km verderop mijn bonsaiwinkel opende, bleef de kwekerij mijn dagelijks werk en begon andere bonsaiwinkels te bevoorraden met pré bonsai.

The comments are closed.