11/19/2013

Deadwood on a small Juniperus chinensis.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF9015.jpg

Elaborating Jin and Shari on this little Juniper. Preparations are made towards a new angle of implantation.

Op deze kleine Juniperus worden Jin en Shari verder open gemaakt. De nodige stappen gezet naar de nieuwe inplantingshoek.

DSCF9494.jpg

The final styling won’t be done until the tree has been left to grow for another summer. One thing we know for sure already, it’s going to be a little tree with lots of dead wood, in a small pot.

Op dit materiaal wordt nu nog 1 groeizomer gewacht alvorens de finale styling uit te voeren. Eén ding weten we nu al zeker, het wordt een klein boompje,met veel dood hout, in een klein potje.

The comments are closed.