11/27/2013

Pinus mugo.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Link to the workshop of 26.10.12 with first styling of this mugo yamadori.

Link naar de workshop van 26.10.12 over de eerste vormgeving van deze mugo yamadori.

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/archive/201...

DSCF3097.jpg

Photo 26.10.2012 - Foto  26.10.2012

This is a mugo pine a year ago, before his first styling.

Dit is een Pinus mugo vóór zijn eerste vormgeving één jaar geleden.

DSCF3233.jpg

Photo 26.10.2012 - Foto  26.10.2012

Manpower needed for positioning the trunk.

Mankracht om de stam te plaatsen.

DSCF3358.jpg

Photo 26.10.2012 - Foto van 26.10.2012

At the end of the day. First styling accomplished.

Op het eind van de dag, 1ste vormgeving klaar.

DSCF8564.jpg

After one growing season the tree was brought in for the next step. Strong end budding and no needle damage enable us to style it further without any problems.

De boom werd na één groeiseizoen binnen gebracht voor de volgende bewerking. Sterke eindknoppen  en geen naaldschade tonen dat de doorvorming geen enkel probleem is.

DSCF8709.jpg

The intended breakage of the main branch has healed well. All the wire and raffia is removed. Needles are plucked and the tree is completely wired again.

De bewust aangebrachte breuk in de hoofdtak is perfect hersteld. Alle draad en raffia is nu verwijderd. Naalden zijn geplukt en er wordt opnieuw een volledige bedrading op de boom gezet.

DSCF8716.jpg

Last year’s straight trunk now has a soft curving like it should be with a cascade look.

De rechte stam van vorig jaar heeft nu een zachte beweging zoals het bij een "cascadelook" hoort.

DSCF8998.jpg

All possible movement is enhanced and the whole is made more compact by means of tension wires.

Alle mogelijke bewegingen versterkt en het geheel compacter gemaakt met spandraden.

DSCF8999.jpg

Next year same period this tree will be expected to come back in and then it will already be more than just a pre-yamadori. The developing phases can begin.

Volgend jaar zelfde periode wordt deze boom terug verwacht en het zal vanaf dan al meer dan pré yamadori zijn. De opbouwweg kan beginnen.

The comments are closed.