12/03/2013

Rockplanting.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF8846.jpg

This Ibigawa rock was planted a couple of years ago with 5-year old Juniperus chinensis that all had nice trunk movement.

Deze Ibigawa rots werd enkele jaren geleden op een workshop beplant met 5-jarige Juniperus chinensis met een mooie stambeweging.

DSCF8847.jpg

The trees are nicely entangled together and they are well united with the rock and keto. The trees all have well developed branches due to a powerful  unrestrained growth.

De bomen zijn goed met elkaar vergroeid en hebben zich met de rots en keto samen verankerd. Door de krachtige ongesnoeide groei beschikken alle bomen over goed ontwikkelde takken.

DSCF8885.jpg

After pruning back all is now ready to be plucked and wired.

Na het terugsnoeien staat alles klaar voor plukken en bedraden.

DSCF8888.jpg

The foliage closest to the trunk is selected.

Het dichtst bij de stam groeiend loof is geselecteerd.

DSCF8886.jpg

However the quality is not vital enough and therefore we postpone the next step until the foliage will gain stronger health, with a minimum of one summer. Important to know: working with feeble foliage needs a longer period of recuperation for your trees. Then it is better to wait a year. Our saying goes: “The longest way eventually becomes the shortest one”.

De loofkwaliteit is onvoldoende vitaal en de volgende stap wordt uitgesteld tot het loof beter is, dit is minimum 1 groeizomer. Belangrijk: werken met zwak groeiloof eist later een lange recuperatieperiode voor uw boom. Beter 1 jaar uitstellen , ons gezegde is nog altijd: “de langste weg is uiteindelijk de kortste.”

The comments are closed.