11/29/2013

Deadwood on a small Buxus.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF0435.jpg

A year ago, the first pre styling was done on this Buxus. The straight part that was a branch before is now being transformed into “driftwood”.

De pre vormfase van deze kleine Buxus is al één jaar geleden gebeurd. Het rechte gedeelte waarvan één lange rechte tak is blijven staan wordt nu omgevormd tot “driftwood”.

DSCF0596.jpg

Movement is being created by fraising. It is best to do this now before there’s going to be more ramification of foliage that might get in the way of doing so. This is going to be something rather special.

Er wordt gefreesd tot er beweging wordt gecreëerd. Dit is een stap die nu moest worden uitgevoerd voor er de komende jaren teveel vertakkingen en groen in de weg komen te zitten. Dit wordt wel iets speciaal.

The comments are closed.