11/20/2013

My first Juniperus sabina yamadori - part one.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF2520.JPG

This sabina juniper was one of the first yamadori in this variety that came to our regions more than 20 years ago. In those days one didn’t take the time to wait longer than a year before styling, sometimes with the known consequences. For this tree things went well and it survived. However the far too early styling left its traces on the growth. It took more than 15 years before it could carry its branches independently without wires. We are talking about an ex-bonsai here coming from the early period of top bonsai in Europe. Four years ago we took it out of its pot and put it in an ample one where it could be able to strengthen his branches. And now it has become a good starter in this variety.

Deze Juniperus sabina was één van de eerste yamadori van deze soort die meer dan 20 jaar geleden naar de lage landen kwam. In die tijd werd er nog niet langer gewacht dan één jaar alvorens te stijlen, soms met de gekende gevolgen. Voor deze boom liep het goed af en hij bleef leven. Maar de té vroege styling liet wel zijn sporen na op de groei. Het heeft meer dan 15 jaar geduurd voor deze boom zonder draad zelfstandig zijn takken kon dragen. We praten hier dus over een ex bonsai uit de begin periode van de top bonsai in Europa. Vier jaar geleden is de boom uit zijn aangepaste pot gehaald en over gezet in een zeer ruime pot waar nu alle takken zijn aangesterkt. Nu is het echt een goede startplant van deze soort.

DSCF2524.JPG

We only need to clean up the dead wood for it has been created during the first styling and time, sun and rain have already finished the job.

De dode houtpartij dient enkel te worden opgekuist, alles is gecreëerd in de vorige styling en is afgewerkt door de tijd, zon en regen.

DSCF2535.JPG

I do not wish to change anything in the character and style, there’s just some thinning out, removing  excessive branches and trying to prune it as compact as possible.

Aan het karakter en stijl wil ik niets veranderen, er werd enkel uitgedund, overtollige takken weggesnoeid en naar een zo compact mogelijke vorm gesnoeid.

DSCF2566.JPG

Completely pruned out and visualizing all interesting characteristics in the crest.

Will be continued.

Volledig uitgesnoeid en alle karakterpunten in de kruin zichtbaar gemaakt.

Wordt Vervolgd.

The comments are closed.