12/05/2013

Pinus uncinata.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF8818.jpg

Some trees get styled further in their training process in order to develop inner budding. That is the case with this Pinus uncinata.

Sommige bomen krijgen een doorvorming om binnenknoppen te laten ontwikkelen. Ook deze Pinus uncinata zit in deze fase.

DSCF9300.jpg

But these kind of stylings never go without pruning – a lot of pruning – and creating proportionally better trees along the way is our goal. A lot of bonsai enthusiasts have the final image of the tree already in their minds, from the early beginning. However such  an image is determined step by step and over a time span taking a couple of years.

Doorvormingen gaan altijd gepaard met snoei – veel snoei – steeds beter proportionele bomen is telkens ons streefdoel. Veel bonsaïsten zitten van begin af met de eindvorm van de boom in hun hoofd. Stap voor stap verdeeld over enkele jaren wordt een goede eindvorm vastgelegd.

The comments are closed.