11/24/2013

Impression of yesterday's workshop.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6640.jpg

Grafting of Juniperus Itoigawa. The 17-year old Juniper that we start with.

Griffelen van Juniperus Itoigawa. De 17 jarige Juniperus waar we mee begonnen.

DSCF6793.jpg

Preparing the mother plants.

Het voorbereiden van de moederplanten.

DSCF6876.jpg

The graft plants: 3 to 4 year old Juniper Itoigawa.

Het entmateriaal: 3 à 4-jarige Juniperus Itoigawa.

DSCF6900.jpg

Detail after cleaning of the mother plant and preparing of the young plants.

Detail na het opkuisen van de moederplant en voorbereiding van de jonge planten.

DSCF6932.jpg

Putting the grafts on.

Het plaatsen van de enten.

DSCF6935.jpg

The roots from the young grafts wrapped in extra sphagnum moss to protect them from the winter cold.

Het jong entmateriaal goed beschermd voor de winter, extra ingepakt in sphagnum mos.

DSCF6948.jpg

Preparation of the young grafting material.

Voorbereiding van een te plaatsen ent.

DSCF6954.jpg

Direction of the future branch.

Richting van de toekomstige tak.

DSCF7044.jpg

Especially doing it yourself was very instructive. Nice project and fun to do.

Vooral het zelf doen was zeer leerrijk. Mooi project en leuk om te doen.

DSCF7055.jpg

 

DSCF7103.jpg

Rarely happened, so much activity in half a day. Everyone could do his thing, only one type of grafting is shown as an example in order to avoid confusion.

Zelden gebeurd, zoveel activiteit op een halve dag. Iedereen kon zijn ding doen, er werd slechts één type van enting als voorbeeld getoond om verwarring te vermijden.

DSCF7123.jpg

A grafted branch. This story will be continued over the next few years.

Een gegriffelde tak. Dit verhaal krijgt de volgende jaren een vervolg.

 

Comments

Bedankt! Weer veel opgestoken...en ingesneden. :o)

Posted by: Bruno | 11/26/2013

Respond to this comment

The comments are closed.