12/11/2013

Picea Jezoensis.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF2189.jpg

This Picea jezoensis was neglected and had a lot of overgrown foliage. Even the way the branches were placed could not be linked to the variety.

Deze Picea jezoensis stond er onverzorgd bij en had veel doorgroeiloof. Ook de takkenplaatsing was niet aan de soort gelinkt.

DSCF3910.jpg

After thinning out and wiring. We could keep doing this, but with the right maintenance it won’t be necessary for the next 8 to 10 years.

Na het uitdunnen en bedraden. Nu kunnen we dit blijven doen, maar normaal met de correcte onderhoud is dit niet meer nodig de eerstkomende 8 à 10 jaar.

Comments

zeer knap eind resultaat.. heb deze natuurlijk uitziende picea altijd al enorm mooi gevonden

Posted by: alex w. | 12/11/2013

Respond to this comment

The comments are closed.