12/08/2013

Years ago - Pinus parviflora garden tree.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Pinus Parvifolia 001.jpg

In the past these kind of trees were imported from China and served as garden decoration. So was this example. It had been planted in a different pot a few years earlier and  was also wired and  styled fully open. Height is about 1m60.

Dit type bomen werd vroeger uit China geïmporteerd als tuindecoratie. Ook dit exemplaar diende ervoor en was al enkele jaren in een andere pot geplant en zelfs al eens volledig open bedraad. Hoogte is ongeveer 1m60.

Pinus Parvifolia 002.jpg

About ten years ago my passion arose to create small trees out of big ones, as small as possible, with more character and better proportions.

Een tiental jaar geleden begon mijn passie in bonsai om grote bomen zo klein mogelijk te maken, met meer karakter en betere proporties.

Pinus Parvifolia 003.jpg

Pinus Parvifolia 004.jpg

Pinus Parvifolia 005.jpg

Two branches and accompanying dead wood was all I needed.

Aan twee takken en bijhorende dood hout had ik voldoende.

Pinus Parvifolia 006.jpg

Due to the earlier repotting the tree now had a compact and healthy root ball.

Door de vorige verpotting had de boom nu een compacte en gezonde kluit.

Pinus Parvifolia 007_Klein.jpg

Picking out a final pot right after a styling is something I rarely do but this time the ramification was sufficiently present. It was going to be an oval brown tokoname pot.

Wat ik zelden doe is een finale pot kiezen na een vormgeving maar deze keer was de vertakking meer dan voldoende en de eindpot werd een ovaal bruine tokoname pot.

Pinus Parvifolia 008_Klein.jpg

Beautiful trunk movement, nicely balanced jins, a falling branch and a well ramificated crest, that’s all you need.

Mooie stambeweging, jins goed in evenwicht, een vallende tak en een top met goede vertakking, meer was er niet nodig.

DSCF7731.JPG

The tree now. The shari line has grown together with the cambium, a nicely developed ramification. There also has been some more pruning and the tree is wired.

De boom nu. De sharilijn is vergroeid met het cambium, een mooi ontwikkelde vertakking. Er is nog terug uitgedund en bedraad.

DSCF7739.JPG

This tree has two possible front sides, however the one you see on the picture is the best.

Deze boom heeft twee voorzijden, maar dit is de beste.


The comments are closed.