12/16/2013

Acer p. deshoyo from garden plant.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Acer p. Desh Kor_PL_.jpg

AcerDeshoyo21.jpg_.jpg

About 14 years ago a workshop was organized with these 15 year old garden plants.

Met deze 15 jaar oude tuinplanten werd ongeveer 14 jaar geleden een workshop georganiseerd.

AcerDeshoyo23.jpg_.jpg

One of the Acer p. Deshoyo from that project about two years later.

Eén van de opgestarte Acer p. Deshoyo een 2-tal jaar later.

DSCF8314.JPG

We started six of these Acer p. Deshoyo garden plants in the past of which I still supervene five. They have developed into genuine bonsai.

Van deze Acer p. Deshoyo tuinplanten werden er toen zes opgestart, waarvan ik er nog vijf onder begeleiding heb waaronder deze, die ondertussen ontwikkeld zijn tot volwaardige bonsai.

DSCF8317.JPG

This example was brought in for a final basic pruning and for an evaluation whether or not to alter techniques next spring.

Dit exemplaar werd binnengebracht voor een afwerkende basissnoei en een evaluatie om al dan niet van techniek te veranderen het komende voorjaar.

DSCF8329.JPG

A lot of branches were added by grafting, the marks of that have become almost invisible.

Aan deze boom zijn veel takken toegevoegd door enten, deze sporen zijn nu bijna onzichtbaar.

DSCF8326.JPG

After the preliminary pruning we decided that the tree wasn’t ready yet to be maintained by the classical pinching, there are too many inner weakened buds. So a kind of intermediate technique has to solve the problem coming next summer and then we’ll take it from there. Anyone would believe it when you’d say that this tree came from Japan. These past five years I am quite proud to be able to see a large number of quality bonsai that were built up here starting from raw material. For me, this is the main reason why I still enjoy doing this. The owners become wiser and the trees gain age and maturity. If Kei Bonsai Kai should ever exhibit again then it would be nice to be able to say that all trees have come a successful way.

Na de primaire basissnoei werd beslist dat de boom nog niet klaar is voor de klassieke onderhoud door nijpen, er zitten teveel verzwakte knoppen achterin. Een nieuwe half/half techniek moet dit begin van de zomer rechttrekken en van daar gaan we verder. Iedereen zou het geloven als we van deze boom zouden zeggen dat het een Japans exemplaar is. De laatste vijf jaar kan ik met enige fierheid terugkijken op een groot aantal kwaliteitsbonsai die hier vanaf ruw materiaal zijn opgebouwd. Dit is voor mij de hoofdreden waarom ik het zo graag blijf doen. De eigenaars worden wijzer en de bomen worden ouder en rijper. Als Kei Bonsai Kai ooit nog tentoonstelt zou dit wel eens zeer mooi kunnen zijn om te zeggen dat alle bomen een succesvolle weg hebben afgelegd.

Comments

Very good work:0D

Posted by: gregory | 12/17/2013

Respond to this comment

The comments are closed.