12/25/2013

Juniperus procumbens.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF8728.JPG

In between the rush of the workshops I find the time now and then to take a break and work on my own trees. This procumbens has already  been made  a lot smaller about two years ago, the dead wood was alive before and the tree was too voluminous compared to the thickness of the trunk.

Tussen de drukte van de workshops neem ik af en toe een pauze om aan mijn bomen te werken. Deze procumbens was 2 jaar geleden al drastisch verkleind, de dode hout partij was voordien levend en de boom was te volumineus in verhouding met zijn stamdikte.

DSCF8731.JPG

After thinning out I pruned it back to its most compact  form possible, after which the tree had to be wired.

Eerst werd uitgedund en daarna teruggesnoeid naar de meest compacte vorm, er werd gesnoeid naar een bedrading.

DSCF8753.JPG

It has been unattended for a few years and it urgently needed younger  foliage.

De boom stond enkele jaren zonder intensieve opvolging en was dringend aan jonger loof toe.

DSCF8815.JPG

After pruning, cleaning up the branches by plucking all the old needles with tweezers. Only when the tree is completely cleared of those needles can we wire the tree.

Na het snoeien begon het zuiver maken van de takken, met een pincet werden alle oude naalden weggehaald. Pas als de boom volledig proper is kan er worden bedraad.

DSCF8923.JPG

The trunk and old branches are polished with a soft brush, this is done not only for esthetical purpose but to rid it from insects and their eggs that otherwise would hide under the bark.

De stam en oudere takken zijn opgeschuurd met een zachte borstel, dit is niet alleen voor het esthetische beeld maar vooral om alle insecten en hun opvolgers, die anders onder de schors schuilen, te vernietigen.

DSCF9033.JPG

The dead wood has nice movements,  made by hand and it has matured very naturally. This is the way I prefer to work, no “ powertools”.

Het dode hout mooi bewegend met de hand gemaakt en op natuurlijke manier verrijpt. Dit is mijn favoriete manier van werken, geen “powertools”.

DSCF9015.JPG

After wiring  the tree compactly it is now reduced to about one third of its original size. Next spring it will be repotted into a square pot, type half cascade. Yet another beautiful tree in our sales area.

De boom na het compacter bedraden is nu maar 1/3 meer van zijn oorspronkelijke grootte. Het verpotten naar een lagere vierkante blokpot, type halfcascade, gebeurt in het voorjaar. Terug een mooie boom erbij in onze verkoopruimte.

 

The comments are closed.