12/31/2013

Larix root connected – part 2.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6071.JPG

Luc, who’s been a member of “Kei Bonsai Kai” from the beginning, is not denying his love for Bunjin and agrees to go along with the idea of “less is more”. We reduce the whole to just three main trees in bunjin style.

Luc, een “Kei Bonsai Kai” lid van het eerste uur, verloochend hier zijn voorliefde voor Bunjin niet en gaat mee in het idee “minder is meer”. We herleiden het geheel tot drie hoofdbomen in de Bunjin stijl.

DSCF6099.JPG

The three trees, before branch selection. Too many branches in comparison to the trunk width, not enough empty spaces. Finding a nice distribution between them, their branches and the main empty spaces is the mission here.

De drie bomen voor de takkenselectie. Teveel takken voor de stamdiktes, te weinig lege ruimtes. Een goede verdeling vinden tussen de drie bomen, hun takken en de belangrijkste lege ruimtes is hier de opdracht.

DSCF6121.JPG

We start with the largest one and keep the lower branch placements. This is somewhat more difficult than creating a bunjin with a sober crown. Here we have to find harmony between three trees that can’t be displaced.

We beginnen bij de grootste boom en behouden de takverdeling onderaan. Dit is iets moeilijker dan Bunjin met een sobere bovenkruin. We moeten hier drie onverplaatsbare bomen met mekaar in harmonie brengen.

DSCF6133.JPG

 

DSCF6135.JPG

The smallest tree has grown in a dispersed way and thus it is styled in this specific character.

De kleinste boom staat uitwaaierend gegroeid en wordt naar dit specifieke karakter gevormd.

To be continued.

Wordt vervolgd.

The comments are closed.