01/01/2014

Larix root connected – part 3.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF6152.JPG

After removing the redundant branches there’s still not enough empty space.

Na het wegnemen van de onbruikbare en foutieve takken is er nog steeds onvoldoende lege ruimte.

DSCF6203.JPG

The branches’ onsets are being placed very low in a short angle. We’d like to keep 80 % of these angles when the tree will have  matured and will be without wire.

De takaanzetten worden zeer diep in een korte hoek geplaatst. We willen hier van deze hoeken 80% overhouden bij de verrijping zonder draad.

DSCF6205.JPG

The tree in the middle has to wait to be styled last. It is the most important one to create the harmony of the whole. In this tree the distribution on the right, left as well as on the backside has to be perfect and yet all has to go along with the character of the other two trees.

De middelste boom wacht als laatste om gestijld te worden. Dit is de belangrijkste boom om de harmonie tussen de twee anderen te laten overvloeien. Bij deze boom moet de verdeling zowel links, rechts als achter perfect zijn en toch moet alles meegaan in het karakter van de twee andere bomen.

To be continued.

Wordt vervolgd.

Comments

Geweldig mooi project om te volgen!

Posted by: Tom vinken | 01/02/2014

Respond to this comment

The comments are closed.