01/02/2014

Larix root connected – part 4.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF8356.JPG

Every single branch will get his own bunjin character that will eventually fit the whole scene, these are details that will play an important role later on, when the tree will stand without wire.

Iedere tak afzonderlijk krijgt een eigen bunjin karakter die in het geheel past, dit zijn details die later pas zonder draad een belangrijke rol gaan spelen.

DSCF8377.JPG

On the picture you can’t create a 3D image, it seems as if there is not enough depth but in reality there’s more than enough. It looks as if the trees are aligned but that is not true. The new pot will be half the size of the training pot it is in now. Next spring there will be another repotting in order to improve the root base stability. It is not wise to choose a final pot already for that would influence the developmental goal in a negative way.

Op de foto kan je het niet driedimensionaal weergeven, het lijkt of er geen diepte genoeg meer is, maar in werkelijkheid is er meer dan genoeg. Deze bomen staan niet op één rechte lijn, al ziet het er zo uit. De nieuwe pot wordt half zo groot als de trainingspot. Er komt nu een verpotting dit voorjaar om aan stabiliteit van de wortelbasis te werken. Nu al een eindpot kiezen is niet verstandig, dit zou de beoogde ontwikkeling negatief beïnvloeden.

The comments are closed.