12/20/2013

Satsuki Azalea.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF8385.JPG

This Satsuki starter material was cultivated for more than twelve years here in our nursery. Originally it was commercial import material that we’ve grown in full ground. The soil in our regions has the reputation of being very suitable for azalea and rododendron. We have again about twenty examples in their pots with thick, tapering trunks. There are two different possibilities now; wiring the full length for chu-hin or styling it compact for sho-hin. On the picture an example with sho-hin potential being  styled for the first time.

Dit Satsuki startmateriaal is gedurende meer dan 12 jaar in onze kwekerij verder gekweekt. Het was commercieel importmateriaal die we hebben doorgekweekt in volle grond. Onze streek heeft namelijk een goede reputatie als kweekgrond voor Azalea en Rhododendron. We hebben terug een twintigtal exemplaren met dikke, tapse stammen in pot staan. We hebben 2 verschillende manieren van vormgeven; Languit bedraden voor chu-hin of compact vormen voor sho-hin. Op de foto’s een exemplaar met sho-hin potentieel krijgt zijn eerste vormgeving.

DSCF8386.JPG

More and more students have taken an interest in my recently created sho-hin garden and they want to have their own collection evolving in the same direction.

Steeds meer cursisten volgen de werkzaamheden in mijn recent opgestarte sho-hin tuin en gaan erin mee om hun collectie in die richting uit te bouwen.

DSCF8394.JPG

You can already see that this material, even if it is still in its initial styling phase, is going to end among the quality bonsai. Starter plants are for sale at 250 euro and 350 euro, depending on whether they are already in the right mixture in a bonsai pot or still in a cultivating one with garden azalea soil.

Je kunt nu al bij de eerste vormgeving zien dat dit materiaal bij de kwaliteitsbonsai zal eindigen. Deze startplanten zijn te koop voor 250€ en 350€, afhankelijk of ze al op een aangepast mengsel in bonsaipot staan of nog in een kweekpot op tuin azalea aarde.

DSCF8396.JPG

From here on this material needs a follow-up twice a year and that as long as it will take. Luc, welcome to the “Kei Bonsai Kai” Sho-hin club.

Dit materiaal wordt nu 2 maal per jaar opgevolgd gedurende de tijd dat we ervoor nodig hebben. Luc, welkom bij de “Kei Bonsai Kai” Sho-Hin Club.

The comments are closed.