01/13/2014

Picea nidiformis - part 1.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

Picea008.jpg

Starter plant Picea nidiformis, an old garden plant with a diameter of 1m20.

Startplant Picea nidiformis, oude tuinplant met een doormeter van 1m20.

Picea010.jpg

Nine years ago about twelve of these projects were initiated in a workshop. Here’s one example right after the preliminary styling.

Negen jaar geleden werden er een twaalftal van deze tijdens een workshop opgestart. Waarvan hier een voorbeeld na eerste vormgeving.

DSCF2307.jpg

This Picea nidiformis came from the same series. The tree has reached the end of the developmental phase and it is now ready for a further, thorough styling.

Deze Picea nidiformis komt uit dezelfde reeks. De boom is op zijn eindpunt in deze ontwikkelingsfase en is rijp voor een doorvorming.

DSCF2433.jpg

Selected branches and thinned out, ready to be wired.

Will be continued.

Takken geselecteerd en uitgedund klaar voor bedrading.

Wordt vervolgd.

The comments are closed.