01/15/2014

Acer p. Kiyohime.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

DSCF0262.jpg

An Acer p. Kiyohime like they have been mass produced in Japan was brought in for a first selection of branches. In these kind of trees there are always too many branches that originate in the same spots and that are crossing each other.

Een Acer p. Kiyohime uit de Japanse massaproducten werd binnen gebracht voor een eerste takkenselectie. In deze bomen zitten altijd teveel takken die vanuit dezelfde punten vertrekken en mekaar kruisen.

DSCF0264.jpg

Then we had to get everything in proportion just like a nice broom style should be. One half of the tree has developed stronger than the other one. Reason for this is the standing spot throughout the year. All was pruned back into balance in order to be able to properly maintain it coming next spring. We'll select branches a second time around the same period next year. Removing all errors in just one pruning session would damage the silhouette beyond repair.

Daarna moest het geheel in proportie komen zoals een mooie bezemstijl hoort te zijn. Eén kant van de boom was sterker ontwikkeld dan de andere. Dit heeft te maken met de standplaats. Alles werd keurig in balans gesnoeid met het oog op het komende voorjaar om vanaf dan de onderhoud perfect uit te voeren. Volgend jaar zelfde periode krijgt de boom een tweede takkenselectie, alle fouten er uit halen in één snoeibeurt zou onherstelbare schade opleveren aan het silhouet.

The comments are closed.