01/18/2014

Acer palmatum from garden plant.

English (Engels).

Nederlands (Dutch).

004.jpg


Starter plant as it was for sale.

De startplant zoals ze te koop werd aangeboden.

DSCF9753.jpg

This Acer palmatum starter is selectively pruned before it is wired completely for the first time.

Deze Acer palmatum startplant krijgt zijn selectiesnoei voor een eerste volledige bedrading.

DSCF9761.jpg

Starting projects like these means spending about 10 years of work but at the same time it renders a lot of satisfaction having it built up all by oneself. As a matter of fact bonsai is more than just owning them. It is always nice to start with basic material and have it develop towards a beautiful tree, it is a very educational experience and everyone who accomplished this in a successful way can be proud.

Starten met dergelijke projecten betekend een kleine 10 jaar werk maar wel met de voldoening de boom zelf te hebben opgebouwd. Bonsai is namelijk meer dan bomen bezitten. De voldoening om te beginnen met basismateriaal naar een mooie boom is een leerrijke ervaring waar iedereen die het succesvol gedaan heeft fier mag op zijn.

DSCF9766.jpg

All reasons to graft are fair, here it is done in order to close a cut wound faster.

Alle redenen om te enten zijn goed, hier is het om de grote snoeiwonde sneller dicht te doen groeien.

DSCF9975.jpg

A complete wiring with the exception of the top pulling branch.

Een volledige bedrading met uitzondering van de toptrekker.

DSCG0023.jpg

Both root- and trunk base are promising but they still have to be adjusted a bit.

Wortelbasis en voet ziet er veelbelovend uit maar wordt nog bijgestuurd.

DSCG0028.jpg


This step is now finished, the tree is taken home with maintenance tips for the next 9 months. After that it will be brought in again for the next step.

Deze stap is klaar, deze boom wordt mee naar huis genomen met de onderhoudstips voor de eerstkomende negen maanden, daarna wordt hij terug meegebracht voor de volgende stap.

The comments are closed.